فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

 از آنچه جستني است نجويند غير عيب

وزآنچه خوردني است،فقط غبطه مي خورند

بيكارگان عاطل و باطل نشسته اي

كز كـاركردن ديگـران رنج مي برند.

+ فردوس ; ٧:٠٤ ‎ب.ظ ; ٧ امرداد ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()