فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

سخن..

نه علم داريم نه جهل،

نه طلب داريم و نه ترك،


نه حاصل داريم و نه بي حاصلي،

نه مستيم نه هشيـار،


نه با خوديم نه با او ،

از اين سخت تر محنت چه باشد؟

+ فردوس ; ۱۱:٠۳ ‎ب.ظ ; ٩ امرداد ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()