فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

حرف حساب

مي خواستم يه دستي به قيافه اينجا بكشم ،از خودم پرسيدم براي چه؟ اگه حرف حساب ميزني نگران قيافه نباش همچين بي كلاس هم نيست! اگرم حرفي براي گفتن نداري يالا برو هم خودتو راحت كن هم خلق ا.. رو. بنابراين تصميم گرفتم فعلا همينجوري باشه تا بعد..
+ فردوس ; ۱:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱٠ امرداد ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()