فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

قطعه...

آب از ديار دريا،
با مهـر مادرانه،
آهنگ خاك مي كرد،

بر گرد خاك مي گشت،
گرد ملال او را ،
از چهره پاك مي كرد.


از خاكيان ندانم،
ساحل به او چه مي گفت،
كان موج ناز پرورد،
سر را به سنگ مي زد،
خود را هلاك مي كرد!

+ فردوس ; ۱٢:٢٧ ‎ق.ظ ; ۱٥ امرداد ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()