فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

۶

خداي فواحش را حرام كرد ،
ظاهر و باطن!
فاحشه باطن –
حسد است!

--------------------------------------------------------
فرياد از معرفت رسمي ،

واز عبادت عادتي ،
و از حكمت تجربتي ،

و از حقيقت حكايتي،


ايمن آن زمان شوي ، كه با ايمان زير خاك شوي!
+ فردوس ; ۸:٢٥ ‎ق.ظ ; ٢۳ شهریور ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()