فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

ممنونم

و تمام خوشحاليمان اين بود

كه او در حجم حقير مرگ نمي گنجد

اما دريغ ودرد

كه گاهي

ضرورت زيستن گريستن است


دوستان از همه تون ممنون بالاخص سلمان عزيز. فعلا حال نوشتن ندارم. تا فردا
عيدتونم مبارك
+ فردوس ; ٢:٢٥ ‎ق.ظ ; ۱٦ آذر ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()