فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

 

آن كس كه بداند وبداند كه بداند......اسب خـرد از گنـبـد گـردون بجهـاند
وان كس كه نداندوبداند كه نداند..... لنگان خرك خويش به منزل برساند
آن كس كه بداند ونداند كه بداند......بيدارش نماييـد كه بس خفتـه نمـاند
وان كس كه نداندونداند كه نداند...... در جهــل مركـب ابـدالـدهـر بمـانـد


راستي اين شعر مال انوري بود يا اوحدي؟

........
به تلافي اين دو روزي كه غيبت داشتم( كه مشكل ازجانب من نبود!) اين هفته: كلي مطلب
+ فردوس ; ٧:٢۸ ‎ب.ظ ; ٧ دی ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()