فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

25 شوال

به مناسبت شهادت صادق آل محمد (ع):
۱- دو خصلت هلاكت بارند : به رأي خود فتوي دهي يا ندانسته دينداري كني.
۲-ازآن حضرت پرسيدند:مردانگي چيست؟ فرمود : خدا تو را درآنجا كه نهيت كرده،نبيندودرآنجاكه فرمانت داده مفقودت ننگرد.
+ فردوس ; ٢:۱۱ ‎ب.ظ ; ۸ دی ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()