فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

تسليت..

يكي از اشتباهات مصطلح اينه كه مي نويسند: درگذشت.... تسليت باد! حالا چرا ؟
چون : تسليت به معني دلخوشي است و ( به كسي تسليت گفتن) يعني (به كسي جمله هاي دلخوش كننده گفتن)به همين دليل اين عبارت يعني( درگذشت .... بر شما تسليت باد) غلط بوده و معنايي متضاد بامقصود گوينده دارد.
+ فردوس ; ٢:۱۸ ‎ق.ظ ; ٦ امرداد ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()