فردوس ...

کارگران مشغول کارند.حال داشته باشند قالب را تغییر خواهند داد

يك فرصت كوتاه..

« آن چيزي كه كربن را الماس مي كند ، خلوص است»وامادر مورد بدعت در يك فرصت ديگر خواهم نوشت..

+ فردوس ; ٤:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱٧ دی ۱۳۸۱
comment افاضه بفرماييد ()