قانون

انگار هر چقدر دم از قانون بزنم به ضررم تمام می شود.

یکسری قانون نانوشته خصوصی در بعضی جایها رایج است که اگر به آنها تن ندهی به وسیله یکسری قانون رسمی، حالت را می گیرند .
نه عبرت می گیرم و نه به قول بعضی -که زیادی فهیمند !! - آ د م می شوم .
ماحصلش هم همین است : 

    زیر بار زور نمی روی پس حالتو می گیریم !

دو دو تا  = ؟

پ.ن: در سربازی که آدم !! نشدم  شاید در سر بازی شدم 

 

/ 3 نظر / 16 بازدید
نرگس

یاد دوران سربازی به خیر!! سربازی، سر بازیه سرسره بازی سرش شکست!! مواظب باشید در این دو دوتا کردن ها به حکم زور سرتان نشکند!!

قلی

شاید

عامو کیان

چطوری پسر زیر مزی دو تا شدی ... از علیرضا شنیدم ... انشالله مبارکه ... سربازی من هم تموم شد