شتره يه کمی جابجا شد ۱

سلام!

ميگم جرياناتو ! نقداً همينقدر جهت اظهار وجود كافيه 04.gif

/ 5 نظر / 22 بازدید
محمد

سلام. رسيدنت به همراه بهار مبارک.

احسان

لعنت بر پدر و مادر شتری که منبعد از اين اينجا بخوابد.

آرش

مثل اينکه با شتره خوب ساختی ! ... شايدم اون باهات ساخته ولی خدا نکنه که دوتايی باهم ساخته باشين !!!