از دوستاني كه آخر اينترنتند و ضمنا اهل موسيقي اصيل ايراني، يه سوال دارم : اين پايگاه چرا كار نمي كنه؟ مدت زيادي كه از كار افتاده.

/ 0 نظر / 3 بازدید