هجر

قریب 6 ماه شد که از دیدن و شنیدن محرومم.

حیف و صد حیف! 

حتی تابستان هم می تواند زمستان شود 

همانطور که بهار، پاییز شد.

حتی از آرامش عصرهای پنجشنبه و صبح جمعه دارالسلام هم محرومم

همانطور که از خیلی چیزهای دیگر ...

چه بد است روزمرگی و چه بد است بی لیاقتی...

من فقط نامی به ارث بردم و ... 

همین

/ 0 نظر / 22 بازدید