پیشنهاد

١٣ روز تعطیل در تیرماه !!
پیشنهاد می کنم که نوروز از فروردین به تیر منتقل شود!

/ 4 نظر / 7 بازدید
سلمان

تو كه كلا تعطيلي . شك نكن.

رهگذر

با تشکر! ا که سر تا سر سالمون فروردین غصه نخورید قصه بخونید!!!!!

ساکت

پیشنهادت رو بنداز توی صندوق انتقادات و پیشنهادات، میگم بچه ها بهش رسیدگی کنند.