شروع

سال نو ، نزدیک است 

در تب و تاب عید 

خوشحالند که روز نو می شود و سال هم نو،

خوشحالی شان برقرار!

...

صفحات پشت سر زیادتر شد و صفحات پیش رو ، کمتر.

 

آغاز امسال با آغاز سال قبل برایم فرق دارد: 

پارسال ، سال تحویل، پدر بود؛

امسال ، سال تحویل ، پدر نیست!

...

سال رنج، سال سخت ، سال غم! 

خوشحال باید بود از گذشت سال بدخاطره، یا غمگین از شروع سالی بدون پدر؟

نمی دانم!

...

سالی گذشت و صدای زندگی بخش و صورت رنج کشیده اما فکور و مهربانش را نشنیدیم و ندیدیم دیگر،

اما... .

..قدر بدانید که ناگهان دیر می شود..

پدر و مادر با هیچ کس وهیچ چیز عوض شدنی نیستند... 

...

امسال، موقع تبریک گفتن،یادتان باشد که  بعضی از همین دلخوشی کوچک محروم ماندند... پس دستانشان را گرم تر بوسه دهید... 

امسال، در لحظه سال تحویل، برای درگذشتگان هم، طلب آمرزش و راحتی روح کنیم..

 

 

 

سال نو مبارک.

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 32 بازدید