قد مات فلان

 

تاریخ جهـــــان که قصه خـــرد و کلان

ثبت است در آن ز نـــامداران و یـلان


در هر ورقش بخوان که فی عام کذا

قـد مـات  فــلان ابن فـلان ابن فــلان

 

عبدالرحمن جامی

/ 0 نظر / 3 بازدید