مي دونم كه خيليهاتون اينجا ها رو ديدين ولي بد نيست جهت يادآوري يه بار ديگه به اين سايت ها اشاره بشه : عنكبوت ، ان پي ايران و پارسيك سه موتور جستجو ي ايراني هستند بخصوص اين آخري كه پاسخهاي فارسي ميده.

/ 0 نظر / 10 بازدید