ادب و فرهنگ..


كلي حرف نگفته دارم در مورد اين مسايل .فقط خدا كنه وقت و حوصله داشته باشم. تو رو خدا يكي داره حرف دلشو ميزنه اونوخت يه عده از قشر تحصيلكرده آبروي بقيه رو ميبرند .. a.gif جدا كه..!

/ 4 نظر / 5 بازدید
امين

فردوس تو خودت رو وارد نكن.

samaneh

ممنونم!

امين

اين مسئله خصوصي نيست و وارد شدن تو هم هيچكس رو ناراحت نميكنه. اما ...فردوس به حرفم گوش كن.

سمانه

باور كن من نه امين از قبل ميشناختم نه احسان! اما شايد منظورش اينه كه اونها تو رو هم اذيت مي كنن!يه سر به بلاگ احسان بزن.