حـــــرف حق

.

نشریه گل آقا یک بیت شعر زیر لوگوی خود داشت که چنین بود : 

یک زبان دارم دو تا دندان لق ....................... می زنم تا می توانم حرف حق

من اما می گویم :  

                                                    ........ می زنم تا می گذارند،حرف حق!

برای همین خیلی حرف می زنم!!

يا حق!

/ 7 نظر / 6 بازدید
بيد مجنون

مشکل اینجاست که حرف حق اصلا گفتنی نیست

هرکه را اسرار حق آموختیم مهر بنهاده دهانش دوختيم

نقدعلی

به به. عباس آقا. آپ هم که می‌فرماييد به سلامتی.