فضولي!

مي خوام يه فضولي بكنم و به جناب درخشان نكته اي رو يادآوري كنم: ايشون در مطلبي كه براي يه فيلم سينمايي (لينكش رو نمي ذارم تا خودتون پيداش كنين 3.gif ) نوشتند: پن (pan) به جلو.. در حالي كه اين اصطلاح مربوط به حركت دوربين به سمت چپ و راسته.اگه دوربين روي سه پايه چرخدار به جلو وعقب بره دالي (dolly) و اگه روي ريل باشه ،تراك (به جلو و عقب) ميگن. زوم رو هم كه ميدونيد چيه.

/ 0 نظر / 2 بازدید